What are you looking for?

Results

A total of 0 Companies

Overview

Employees
1-10 employees
Type
Limited Liability Company
Revenue
$390,000
Competitors
N/A
Headquarters
Bratislava, Bratislavský kraj
Founded
1997
Category
Furniture Stores

Základným cieľom spoločnosti EKOJET, spol. s r.o., je zosúladenie hospodárskych a ekologických princípov pri príprave a realizácii projektov. Pomôžeme vám nájsť riešenia, ktoré sú potrebné pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA / SEA. Vaše projekty optimalizujeme z hľadiska možností územia a záujmov obce a verejnosti, čo umožňuje rýchlejší postup pri ich schvaľovaní a realizácii. V našich projektoch sa zameriavame na ekológiu, ktorá je potrebná v záujme zachovania prírody aj pre budúcnosť. Nachádzame možnosti zachovania prirodzených funkcií ekosystémov a rozmanitosti prírody a súčasne podporujeme rozvoj spoločnosti. Zabezpečujeme všetky potrebné práce, štúdie, posudky a správy od vypracovania zámeru o navrhovanej činnosti až po vydanie záverečného stanoviska. Vypracujeme komplexnú dokumentáciu od posudzovania vplyvov na životné prostredie, dendrologické a rozptylové štúdie, posudky o výrube stromov. Rovnako zabezpečujeme akustickú tomografiu a špeciálny monitoring fauny a flóry. Poskytujeme odborné poradenstvo a konzultácie ohľadne procesu EIA / SEA a ochrany a tvorby krajiny. Dbáme na dodržiavanie právnych predpisov na ochranu životného prostredia a princípov stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a Európskej únie. Vychádzame zo zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA a pri našej práci sa ním striktne riadime. EKOJET, s.r.o. is located in Bratislava - mestská cast Nové Mesto, Slovakia and is part of the Furniture Stores Industry. EKOJET, s.r.o. has 7 employees at this location and generates $386,392 in sales (USD). EKOJET, s.r.o. is located in Bratislava - mestská cast Nové Mesto, Slovakia and is part of the Furniture Stores Industry. EKOJET, s.r.o. has 7 employees at this location and generates $386,392 in sales (USD).

Reviews

See All Reviews
Similar companies