What are you looking for?

Results

A total of 0 Companies

Overview

Employees
1-10 employees
Type
Partnership
Revenue
NA
Competitors
N/A
Headquarters
Andrychów, małopolskie
Founded
1993
Category
Accounting

Kompleksowa obsługa księgowa i prawna przedsiębiorców: -prowadzenie wszelkich ksiąg i rejestrów dla celów podatkowych; -ustalanie obowiązku podatkowego (czy dane zdarzenie rodzi obowiązek podatkowy); -ustalanie podstaw opodatkowania (w wyłączeniem: ceł, podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości, podatku od spadku i darowizn, podatku rolnego i leśnego); -obliczanie kwot podatków; -reprezentowanie przez organami skarbowymi (w każdej instancji); -sporządzanie pism, wyjaśnień, odwołań; -prowadzenie (w systemie elektronicznym PŁATNIK) rozliczeń z ZUS (tak osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz pracowników i zleceniobiorców); -sporządzanie list płac wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników.

Reviews

See All Reviews
Similar companies