What are you looking for?

Results

A total of 0 Companies

Overview

Employees
11-50 employees
Type
Nonprofit
Revenue
NA
Competitors
N/A
Headquarters
Helsinki
Founded
1892
Category
United Methodist Church in Finland.

Suomen Metodistikirkko on osa kansainvälistä United Methodist Churchia. Kirkon juuret ovat John Wesleyn perustamassa piispallisessa Metodistikirkossa, joka perustettiin Yhdysvalloissa joulupäivänä 1784. Yleiskonferenssi on Metodistikirkon korkein lakia säätävä elin. Se kokoontuu joka neljäs vuosi, ja siihen kuuluu valtuutettuja kaikista maista, joissa kirkko toimii. Keskuskonferenssin muodostavat tietyn maantieteellisen alueen metodistikirkkojen edustajat. Se kokoontuu joka neljäs vuosi suunnittelemaan omalla alueellaan suoritettavaa tyätä. Tällaisen alueen - arean -johdossa on piispa. Suomi kuuluu Pohjoismaiden ja Baltian piispanalueeseen, sekä Pohjois-Euroopan ja Euraasian keskuskonferenssiin. Nykyisin alueen piispana toimii Christian Alsted, joka on kotoisin Tanskasta. Vuosikonferenssi on kirkon päätösvaltainen elin kussakin maassa. Yleis-, Keskus- ja Vuosikonferensseihin kuuluu yhtä monta pappis- ja maallikkojäsentä. Seurakuntakonferenssi on yksityisen metodistiseurakunnan päätäsvaltainen elin. Se toimii käytännässä kaikkien jäsenten seurakuntakokouksena. Metodistikirkon maailmanneuvosto on Metodistikirkon eri haarojen yhteinen keskustelu- ja neuvotteluelin. Joka viides vuosi se kokoontuu yleiskokoukseensa pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä ja antamaan suosituksia jäsenkirkoille. Metodistipastorit ovat Suomessa valtion tunnustamia, ja heillä on oikeus suorittaa kaikkia kirkollisia toimituksia.

Reviews

See All Reviews
Similar companies