What are you looking for?

Results

A total of 0 Companies

Overview

Employees
201-500 employees
Type
Association Global Data Packet
Revenue
$13.84 million
Competitors
N/A
Headquarters
Kielce, świętokrzyskie
Founded
2001
Category
Education Management

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją edukacyjną w regionie działającą nieprzerwanie od 70 lat. Stowarzyszenie posiada rozbudowaną sieć placówek dydaktycznych na terenie 20 miast w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim i małopolskim. Tak rozbudowa baza szkoleniowa umożliwia dostęp do edukacji na wysokim poziomie nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również w mniejszych miastach. Celem działania ZDZ jest podwyższanie kompetencji zawodowych osób dorosłych, a także kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym. Zakład jest ważnym ogniwem systemu krajowej edukacji wpływającym na rozwój zasobów ludzkich w regionie, nie tylko poprzez prowadzone szkoły i organizowane kursy, ale również dzięki projektom edukacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. ZDZ posiada najszerszą w województwie ofertę edukacyjną, na którą składają się kursy i seminaria oraz szkoły dla młodzieży i dorosłych. Umożliwia też uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych uprawnień, które dają szansę uzyskania wymiernych korzyści z nabytej wiedzy i umiejętności nie tylko na krajowym, ale również międzynarodowym rynku pracy. Tylko w ostatnich latach z tej formy podnoszenia kwalifikacji korzysta kilkanaście tysięcy Klientów. Priorytetem dla ZDZ w Kielcach jest wysoki poziom usług i orientacja na Klienta. Najwyższe standardy w zakresie kształcenia w szkołach na kursach potwierdzone zostały przyznaniem Zakładowi certyfikatu ISO i IQNet oraz licznych nagród i wyróżnień, w tym Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, które umocniły pozycję firmy jako lidera wśród placówek oświatowych w regionie. ZDZ w Kielcach należy do Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego zrzeszającego 24 ZDZ-ty z terenu całej Polski. Razem tworzą sieć placówek edukacyjnych obejmującą cały kraj wyprzedzając konkurencję pod względem oferty, jakości, osiągnięć i doświadczenia. ZAKLAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH is located in Kielce, SWIETOKRZYSKIE, Poland and is part of the Membership Organizations Industry. ZAKLAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH has 150 employees at this location and generates $13.84 million in sales (USD). There are 41 companies in the ZAKLAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH corporate family. ZAKLAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH is located in Kielce, SWIETOKRZYSKIE, Poland and is part of the Membership Organizations Industry. ZAKLAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH has 150 employees at this location and generates $13.84 million in sales (USD). There are 41 companies in the ZAKLAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH corporate family.

Reviews

See All Reviews
Similar companies